quinta-feira, 31 de julho de 2008

Sharaku

"Matsumoto Yonesaburo - in the Role of Shinobu Disguised as Courtesan Kewaizaka no Shosho,”
o-ban-size, nishiki-e.

Nenhum comentário: